Idén is középiskolai szextanórák | 2010 ősz

idén ősszel egy hetedik kerületi két-tannyelvű szakiskolában 10. osztályosoknak.

A Cseresznye Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda szervezésében és finanszírozásában a 2010. őszi tanév folyamán az iskola több osztályában tartanánk szexualitás témában órákat a középiskolások részére. Minthogy ez Magyarországon új kezdeményezés, ezért lehetőség szerint a pedagógusokat és a szülőket szeretnénk bevonni az órák kapcsán kialakuló szakmai párbeszédbe.

forrás: http://fluffylychees.tumblr.com/

A szemlélet

A szexualitás meghatározó részét teszi ki életünknek a születésünktől a halálig. Munkám során azt tapasztalom, hogy mostanában a szexualitást érdemtelenül két szélsőséges megközelítés sajátította ki. Egyik oldalon ma mindent szabad, ami azt is jelenti, hogy nincsenek gátlások, a médiából a szex kontrolálatlanul ömlik ránk. Másrészt mégis azt látom, hogy sokszor a felnőttek sincsenek tisztában testük működésével, párkapcsolati problémákkal küzdenek, szexuális életüket tabuk és előítéletek határolják. Társadalmi jelenség a homofóbia, a prüdéria, sok a válás és közben egyre több alternatív családmodellt is láthatunk. A szexualitás nevelése, a szexuális kultúra nem fiatal felnőttkorban kezdődik, hanem születésünkkor. Ennek megfelelően a család játssza a legfontosabb és leginkább meghatározó szerepet ebben a folyamatban. A család szerepét azonban ezen a területen is nagyban segítheti, kiegészítheti vagy éppen ellensúlyozhatja az iskola.

Jelenleg a magyar oktatásban nincs átfogó, több életkorra is kiterjedő tananyaga az emberi szexualitásnak. Általában a biológia, egészségtan keretében tanítanak az utódnemzésről, illetve osztályfőnöki órán tartanak (ha tartanak) ún. szexuális felvilágosítást, ami elsősorban a védekezésről, nem kívánt terhesség elkerüléséről, illetve a nemi úton terjedő betegségekről szól. A szexualitás számtalan, mindannyiunk életében folyamatosan jelen levő, más aspektusairól nem esik szó. Én hiszek abban, hogy célul egy olyan egészséges társadalmat kell kitűznünk, ahol az emberek előítélet-mentes, felelős döntéseket hoznak és képesek saját boldogságukért felelősséget vállalni. A felnőtt társadalom felelőssége, hogy olyan fiatalokat neveljünk, aki képesek ebben az információs és szemetes zajos közegben okosan, felelősen navigálni. Akik tisztában vannak saját identitásukkal, vágyaikkal, érzéseikkel, és tudják azokat kommunikálni társaik és a külvilág felé. Akik azután így választanak társat, alapítanak családot, vagy egyszerűen ilyen tagjai lesznek a társadalomnak, ahol élnek. Tudatosak, érzékenyek, nyitottak, toleránsak.

Fontosnak tartom, hogy Magyarországon is elinduljanak olyan kezdeményezések, amik az oktatásban a szexualitást önálló tárgyként/területként kezelik. Egy 6 alkalmas beszélgetés-sorozat keretében lehetőség van arra, hogy a szexualitás biológiai, társadalmi, kulturális, szociális szempontjairól is tudjunk beszélni. Fontosnak tartom, hogy kialakuljon egy olyan személyes jó viszony a diákok és a szex oktató között, hogy bármilyen kérdést fel merjenek tenni. Hasznosnak érzem a hagyományos tanári előadások helyett a közös munkát, csoportfeladatokat, interaktív játékokat, ahol mindenki teljes figyelemmel és jelenléttel vesz részt és nem utolsósorban megosztja tudását csoporttársaival. Egy félév során a diákok meghívott előadókkal is találkoznának, nemcsak szakemberekkel (orvos, pszichológus), de olyan emberekkel, akik segíthetnek (akár csak autentikus személyként, vagy életük elmesélésével) például a szexuális identitás kialakulása során felmerülő kérdések megválaszolásában (pl. melegek, leszbikusok, mozgáskorlátozottak). Azt tartom jónak, hogyha ez a téma nem elszigetelten kerül be a tananyagba, hanem szervesen illeszkedik abba. Fontos, hogy szex oktatóként együtt tudjak dolgozni azzal, vagy azokkal a tanárokkal, akik bizalmi viszonyban állnak a diákokkal (osztályfőnök), ismerik az adott csoport sajátosságait.

Nagy létszámú osztályok maximum 15-17 fős csoport-bontásban vesznek részt a programban. Adott témától függően vannak vegyes fiú-lány, illetve homogén csoportok. A szexuális identitás órán egy egész osztály vesz részt. Egy blokkban egymást követő 6 héten keresztül ugyanaz az osztály egy egymásra épülő tematikát kap meg:

 • Mi a szex? Miért fontos és hogyan beszéljünk róla?
 • Test, testkép. Ki a jó csaj, jó pasi? Ki tetszik és miért? Mit gondolunk magunkról? Mit üzen a média?
 • Szexuális anatómia lányokról, fiúkról. – itt nem csak a reprodukció, szexualitást érintő anatómia
 • Szex, szerelem, barátság. Udvarlás, flört. Mit jelent járni valakivel.
 • Szexuális orientáció, szexuális identitás. – a Melegség és megismerés középiskolai program részvételével
 • Szexuális- mentális egészségünk – fogamzásgátlás, betegség-megelőzés, STDk, megbízható szexinformációk

Az órák főbb módszertani kritériumai:

 • Tanárokkal és szülőkkel való együttműködésen alapuló szexuális nevelés
 • Homogén (fiú-fiú, lány-lány) és vegyes csoportok tárgyalt témakörtől függően
 • Kis létszámú csoportok
 • Interaktív csoportbeszélgetések
 • Anonim és nyílt visszacsatolás lehetősége (felmérő kérdőívek, feedback sheet, stb.)

Az órák interaktívak, nyitottak és önkéntesek. A hangnem őszinte, nem fegyelmező. Kíváncsi vagyok a diákok tapasztalataira és véleményére. Lehet kis papíron név nélkül és négyszemközt is kérdést feltenni. Vetítek filmet, használok ábrákat, viszek be könyveket, amiket lehet a szünetekben is nézegetni.

Találkozás a szülőkkel

Az eddigi tapasztalataim azt mutatják, hogy a szexualitás órákkal kapcsolatban nagyon fontos a pedagógusok, a szexoktató és a szülők közötti együttműködés. A szexuális nevelés első és legfontosabb közege a család. A család értékrendje és mintái meghatározóak abban, hogy a kamaszok mit gondolnak a szexről, a párkapcsolatról, szerelemről, intimitásról. Erre jönnek a külvilág, a kortársak, az internet hatásai, azonban azok a felnőttek, akikkel a gyerekek a legtöbb időt töltik, továbbra is meghatározóak maradnak. A szexualitás tanórák előtt szeretném megadni a lehetőséget, hogy a szülők találkozzanak velem és személyesen is beszélgethessünk arról, hogy én mit és hogyan tanítok. Ennek több oka is van. Az egyik, hogy beszéljünk arról, ahogy a kamaszok lelki életében és intimitásában az őket vezetni, irányítani, vagy egyszerűen csak segíteni akaró felnőttek hogyan vesznek részt. Az a tapasztalatom, hogy éppen az őket nagyon intenzíven foglalkoztató szex, szerelem, kapcsolatok témák azok, amiket nem szívesen osztanak meg azokkal a felnőttekkel, a tanáraikkal vagy akár a saját szüleikkel, akiktől egyébként még sok szempontból (anyagilag, erkölcsileg, érzelmileg) függenek. Sokszor bátrabban, őszintébben mennek oda egy olyan felnőtthöz, aki kívülálló, akitől elvárások, következmények nélkül szabadon kérdezhetnek. Ez nagy felelősség vállalása az én részemről egyben olyan kiváltság is, hogy láthatom, tudhatom a kamaszok életének azt a részét, amiről más felnőttek kicsit más képet kapnak. Ez egy nagyon fontos bizalom-kapcsolat kiépítését jelenti részemről azokkal a diákokkal, akikkel hat héten keresztül dolgozom, és ami túlmutat egy-egy iskolai óra megtartásán. Ezért is tartom fontosnak, hogy legyen a szülőknek is lehetősége megismerni azt az embert, aki ezt a feladatot vállalja. Másrészt azért is tartom hangsúlyosnak a személyes találkozást, mert a szexualitás szükségszerűen különböző értékek és vélemények ütközésének terepe is, amiről nagyon fontos a folyamatos párbeszéd, vita azok között a nevelők között, akik a fiatalabb generációk véleményének formálásában részt vesznek. Ez nem egy klasszikus iskolai tanóra, hanem egy olyan beszélgetős óra, aminek kihatásai vannak az élet minden területére, ami nagyon foglalkoztatja nemcsak a diákokat, de a szüleiket, tanáraikat is, viszont ma Magyarországon még nincsenek intézményesült keretei annak, hogy ezekről a témákról hogyan beszéljünk, hogyan beszélgessünk, hogyan működjünk együtt. Ezért is kínálom fel ezt a lehetőséget a szülőknek és egy speciális szülői értekezlet megtartását mielőtt az őszi szex tanórák megkezdődnének.

Leave a Reply